Engineering

Engineering

ALUVERRE streeft ernaar om zo vroeg mogelijk in het bouwproces betrokken te zijn en in coördinatie te treden met haar klant / opdrachtgever. Na opmeting op de werf worden vervolgens de uitvoerings- en montagetekeningen opgemaakt door ons teken- en engineeringsbureau. Hierbij worden de nodige details bekeken en wordt gezocht naar de beste oplossing voor de uitvoering van uw project.

docxfilePDF